Pasirinkite savo šalįPasirinkite savo šalį
Lietuva - Namams

Privatumo politika

Apsaugoti Jūsų asmeninius duomenis "Tarkett" yra labai svarbu. Ši privatumo politika ("Privatumo Politika") suteikia jums informaciją apie tai, kaip "Tarkett" naudoja savo asmeninius duomenis, laikantis taikytinų teisės aktų. Šis dokumentas turėtų būti skaitomos kartu su Slapukų Politika.

Duomenų valdytojas

Duomenų valdytojas yras Tarkett Lietuva, Prancūzijos ribotos atsakomybės įmonė kurios įstatinis kapitalas sudaro 7.700.000 eurų, registruota Prekybos ir Kompanijų registre Nanterre numeriu 352 849 327, registracijos vieta:
Savanorių 363,LT 49425,
Kaunas, Lithuania
(toliau “Tarkett”).

External links

Ši privatumo politika korealiuoja tik su "Tarkett" administruojamais duomenimis, ar bet kurio kito subjekto iš šos grupės.

"Tarkett" nebus laikoma atsakingas ir atskaitingas už valdymą asmens duomenų, jei juos pateiksite trečiosioms šalis,net jei juos pateiksite į "Tarkett" tinklapyje esančias trečiųjų šalių nuorodas.

Trečiųjų šalių svetainėms ar programoms atvertoms per "Tarkett" tinklalapį ar programą nėra taikoma šį privatumo politika.

Informacijos rinkimas ir naudojimas

Ši privatumo politika apima surinktus duomenis tiek internete, tiek neprisijungus prie interneto, įskaitant asmens duomenis, kurie gali būti surinkti įvairiais kanalais, kaip pavyzdžiui, interneto svetainėse, socialinėje žiniasklaidoje, susitikimuose su klientais ir renginiuose (mugėse ir kt.) Atkreipkite dėmesį, kad mes derimame duomenis surinktus vienu metodu (pvz tinklalapyje) su surinktais duomenimis kitu metodą (pvz mugėse, klientų susitikimuose).

"Tarkett" rinka ir apdoroja bet kokią informaciją, pateiktą svetainėjė ar bet kokiu kitu būdu, tokią kaip Jūsų vardas, pavardė, adresas, elektroninio pašto adresai, telefono numeris ir, jei esate veikiantis kaip juridinis asmuo -,Jūsų įmonės pavadinimas ir Jūsų pareigos įmonėje..

Kai yra prašoma Jūsų asmens duomenų, Jums bus pranešta apie privalomą arba neprivalomą duomenų pateikimą tokiu simboliu *

"Tarkett" valdyti Jūsų asmeninius duomenis dėl bet kurio iš šių tikslų (tikslas gali būti skirtingas, priklausomai nuo atvejo):

  • Dėl klientų aptarnavimo: Tarkett apdoroja Jūsų asmeninius duomenis siekiant suteikti Jums, kad galėtume aptarnauti klientą, ypač atsakyti į Jūsų užklausą.
  • Dėl konkursų ar kitų laimėjimų: Su Jūsų sutikimu (kai to reikalaujama), "Tarkett" gali apdoroti Jūsų asmens duomenis ir su Jumis susisiekti elektroniniu paštu, tekstiniu pranešimu, telefono skambučiu ar laiškus apie paslaugas ir produktus, jei manytume kad tai Jums būtų įdomu ( įvairios marketingo komunikacijos, akcijos ir kt.)
  • Statistinei analizei: "Tarkett" gali valdyti Jūsų asmens duomenis norint atlikti statistinę analizę (rinkodaros analizę, kampanijos efektyvumo vertinimą, ir tt)
  • Administravimo tikslais, susijusių su saugumo ir prieigos Tarkett "sistemos, platformos, svetainių ar užtikrintos paraiškos.
  • Dėl bet kokių kitų teisėto verslo tikslų.

Atskleidimas / asmens duomenų perdavimas

"Tarkett" gali atskleisti savo asmens duomenis bet kuriam subjektui iš "Tarkett" grupės ir, kai būtina, "Tarkett" subrangovams, esantiems arba neesantiesms Europos ekonominėje erdvėje (EEE), kurie tvarko savo asmeninius duomenis "Tarkett" vardu dėl pirmiau aprašytų tikslų. "Tarkett" nrparduos, neišnuomos ir neatskleis Jūsų asmeninių duomenų kitoms šalims.

"Tarkett" gali būti priversti atskleisti prašomus Jūsų asmens duomenis, jei to reikalaus reglamentas ar taikomi įstatymai arba jei tai bus atsakymas į bet kokį prašymą iš teismo arba administracinės institucijos.

Asmens duomenų rinkimo apsauga

"Tarkett" įsipareigoja saugoti ir apsaugoti jūsų asmeninius duomenis ir palaiko tam tinkamas technines ir organizacines priemones, siekiant išvengti netinkamo ar atsitiktinio atskleidimo, naudojimo, galimybių, praradimo, sugadinimo ar keistimosi Jūsų asmens duomenis.

"Tarkett" yra įįdiegusi patikimas duomenų apsaugos sistemas, atitinkančias reikalaujamus standartus. Tik "Tarkett" ar jos subrangovų darbuotojai, kurie turi prieigą prie Jūsų asmens duomenų ir turi atlikti tam tikrą užduotį dėl anksčiau aprašytų tikslų, gali pasiekti Jūsų asmeninius duomenis. Be to, visi "Tarkett" ir jos subrangovų darbuotojai yra saistomi konfidencialumo įsipareigojimais.

Tuo atveju, jei asmens duomenys perduodami į šalį esančią už EEE ribų, apsaugos ir saugumo priemonės įgyvendinamos taip:

  • Jūsų asmens duomenų perdavimas galimas bet kuriam "Tarkett" subjektui arba subrangovui, tik tuo atveju jei tra pakankamas asmens duomenų apsaugos lygis pagal Europos Komisijos normas..
  • Jūsų asmens duomenų perdavimas bet kuriam "Tarkett" subjektui yra paremtas Europos komisijos standartais.

Saugojimo trukmė

"Tarkett" Jūsų asmeninius duomenis laikys tik tiek, kiek reikia įvykdyti tam tikslui, kuriam ši informacija buvo surinkta, laikantis teisinių ir reguliavimo terminų, ypač apskaitos reikalavimų.

Prieiga prie asmens duomenų

Kaip minėta pagal galiojančius įstatymus, Jūs turite teisę prašyti prieigos, ištaisymo, Jūsų duomenų ištrynimo arba galite nesutikti, kad Jūsų duomenys, remiantis galiojančiais teisės aktais, būtų siunčiami elektroninių adresu dataprivacy.lt[@]tarkett.com arba paštu:
Tarkett Lithuania
Savanorių 363,LT 49425,
Kaunas, Lithuania (toliau “Tarkett”).

Kaip reikalaujama pagal teisės aktus, Jūsų prašymas turi būti pasirašytas ir pridedamas kartu su asmens tapatybės dokumento kopija. Taip pat, Jūs turite nurodyti adresą, kuriuo turėtų būti išsiųstas atsakymas.