Pasirinkite savo šalįPasirinkite savo šalį
Lietuva - Namams

Legalios nuorodos

The http://namams.tarkett.lt svetainę paskelbė:

Tarkett Lietuva
Įmonės registracijos numeris (Lietuva): 303207886,
VAT nr. LT100008579718
Tarkett - Lietuvos filialas
Savanorių pr. 363, LT-49425 Kaunas, LIETUVA
Tel.: +370 37262220
(toliau “Tarkett”)

Norint su mumis susisiekti, naudokite mūsų web formą.

Leidybos direktorė Vaida Mulerskaitė

http://namams.tarkett.lt vetainę sukūrė:
Plan Créatif Bees’net with registruoto ofiso lokacija 10 rue Mercoeur, 75011 Paris, France.

http://namams.tarkett.lt svetainę išplėtojo:
Clever-Age registruoto ofiso lokacija 34 rue de Saint-Pétersbourg, 75008 Paris, France

http://namams.tarkett.lt veikia iš serverio platformos, kuri priklauso:
OVH registruoto ofiso lokacija 2 rue Kellermann, 59100 Roubaix, France

Jūsų prieiga ir naudojimasis Tarkett "svetaine (" Svetainė ") reglamentuojama šiomis naudojimosi sąlygomis (toliau Naudojimo sąlygos"). Prisijungdami, naršydami ir naudodamiesi svetaine, Jūs patvirtinate, kad perskaitėte, suprate ir priimate sąlygas be išlygų. "Tarkett" šias Naudojimo sąlygos, laikas nuo laiko, turi teisę pakeisti.

Jei "Tarkett" nusprendžia pakeisti Naudojimo sąlygas, jos bus pateiktos atnaujintoje svetainės versijoje.Dėl šios priežasties kviečiame periodiškai perskaityti šias Naudojimosi Sąlygas.

Duomenų apsauga - inteletinė nuosavybė

Svetainės turinys, įskaitant tekstus, ženklus, logotipus, nuotraukas, vaizdo įrašus, garsus, muziką, bendrą struktūrą, dizainą, įdirbį, technologijas, produktus ir procesus yra „Tarkett“ nuosavybė ar jos dukterinių įmonių, arba naudojama su savininkų leidimu.Todėl jie yra saugomos autorių teisių, prekių ženklų, patentų ir visų kitų intelektinės ar pramoninės nuosavybės teisių, kurios egzistuoja pagal egzistuojančius įstatymus.

Niekas svetainėje negali būti aiškinama arba interpretuojama kaip suteikiantis jums licenciją arba teisę naudoti bet kokį turinį esantį svetainėje.

Naudojimasis svetaine

Jūs galite parsisiųsti, pateikti ar spausdiniti interneto svetainės turinį tik asmeniniam, nekomerciniam naudojimui. Jūs sutinkate išlaikyti visas duomenų teises ir kitų nuosavybės teisių pranešimus apie bet kokią informaciją ar medžiagą ar bet kokią kopiją ar atsisiuntimą, kurį atliksite. Bet koks kitoks panaudojimas, įskaitant atgaminimą, modifikaciją, distribuciją, perdavimą ar transliaciją iš svetainės turinio, visiškai ar iš dalies, bet kokiomis priemonėmis, yra griežtai draudžiamas, išskyrus jei gavote išankstinį raštišką sutikimą iš Tarkett..

Asmeninė informacija

Bet koki asmeniai identifikuojami duomenys,kuriuos Jūs galite siųsti internetu į svetainę yra saugomi ir apdorojimi pagal mūsų Privatumo politiką. "Tarkett" kviečia Jus atidžiai perskaityti duomenų apsaugos politiką prieš pateikiant Tarkett bet kokią asmeninę indentifikuojamą informaciją.

Trečiųjų šalių nuorodos ar informacija

Siekdami teikti geresnį turinį, yra galimybė kad skelbsime nuorodas į išorines svetaines ar informaciją sukurtą trečiųjų šalių, kuri yra neveldoma ir nekontroliuijama "Tarkett". „Tarkett“ neturi būti laikoma atsakinga už turinį tų svetainių ar informacijos ar bet kokį rinkimą ir perdavimą asmeninės informacijos, slapukų diegimą ar kokį nors kitą procesą, vykstantį šiose svetainėse."Tarkett" neprisiima teisės ar atsakomybės susijusios su jų turiniu, teisėtumu, tikslumu ar funkcijomis.

Preieigos kodų valdymas

Kai kuriossvetainėje teikiamos paslaugos reikalauja prieigos kodų ir / arba slaptažodžių pateikimo svetainės administratoriui. Šie kodai ir slaptažodžiai yra konfidenciali asmeninė ir neperleidžiama informacija. Jūs esate asmeniškai atsakingas už jų administravimą, išsaugojimą ir jų naudojimo pasekmes. Jūs turite imtis visų būtinų priemonių apsaugoti ir išlaikyti šių kodų ir slaptažodžių paslaptį. "Tarkett" Negali būti laikoma atsakinga už bet kokį nesąžiningą naudojimąsi kodų prieigomis ir / ar slaptažodžiais.

Garantijos atsisakymas

Nors "Tarkett" siekia tikslumo visiems svetainės elementams, gali būti nedidelių netikslumų ar tipografijos klaidų. "Tarkett" neteikia jokių pareiškimų dėl tikslumo, patikimumo, išsamumo ar savalaikiškumo svetainėje arba turinyje, kurį galima gauti naudojantis šias svetaine. Jūs naudodamiesi svetaine ir jos medžiaga patys prisiimate riziką.

TARKETT NEGARANTUOJA, KAD TINKLALAPIS VEIKS BE KLAIDŲ AR KAD SVETAINĖ IR JOS SERVERIS YRA BE KOMPIUTERINIŲ VIRUSŲ AR KITŲ KENKSMINGŲ ŠALTINIŲ.JEI JŪSŲ NAUDOJIMOSI TINKLAPIU TIKSLAS YRA APTARNAUTI, PAKEISTI ĮRANGĄ AR INFORMACIJĄ, "TARKETT" NEBUS ATSAKINGAS UŽ ŠIAS IŠLAIDAS.

ŠI SVETAINĖ YRA PATEIKIAMA TOKIA, KOKIA YRA BE JOKIŲ GARANTIJŲ. TARKETT IR JOS TIEKĖJAI,TIEK KIEK LEIDŽIAMA PAGAL ĮSTATYMUS, VIŠIŠKAI ATSISAKO GARANTIJŲ, ĮSKAITANT GARANTIJOS PARDUOTI, TEISIŲ PAŽEIDIMO IŠ TREČIŲJŲ ŠALIŲ. IR GARANTIJOS TINAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI.TARKETT IR JOS TIEKĖJAI NESUTEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ DĖL TURINIO TIKSLUMO, PATIKIMUMO, IŠSAMUMO AR SAVALAIKIŠKUMO ARBA DĖL TURINIO, PASLAUGŲ, PROGRAMINĖS ĮRANGOS, TEKSTO, GRAFIKOS IR NUORODŲ.

TAM TIKRA JURIZDIKCIJA GALI NELEISTI GARANTIJOS APRIBOJIMŲ, TODĖL ANKSČIAU PAMINĖTOS IŠIMTYS GALI BŪTI JUMS NETAIKOMOS.

Bet koks "Tarkett" atstovo patarimas ar informacija, žodžiu arba raštu, ar gautas naudojantis 'Tarkett" tinklalapyje neturi sukelti jokių garantijų, kurios nėra aiškiai numatytos šiose Naudojimo sąlygos.

Atsakomybės ribojimas

Jūsų prieiga, naudojimosis, naršymas ir navigacija svetainėje yra Jūsų pačių rizika.

JŪS ATPAŽĮSTATE IR PRIIMTE TAI,KAS LEIDŽIAMA PAGAL ESAMUS ĮSTATYMUS IR REGLAMENTUS, KAD NEI TARKETT, NEI BET KURI JAI ATSTOVAUJANTI KOMPANIJA AR BET KURI KITA ŠALIS DALYVAVUSI KURIANT, AR PATEIKIANT SVETAINĖJE ESANČIĄ INFORMACIJĄ GALI BŪTI LAIKOMA ATSAKINGA UŽ JOKIAS TIESIOGINIAS, NETIESIOGINES PASEKMES AR BAUDŽIAMĄJĄ ŽĄLĄ, BET KOKIA ŽALA REPUTACIJAI, IŠLAIDOMS, NUOSTOLIAMS, SUMAŽĖJUSIAI APYVARTAI AR PELNUI ARBA ĮSIPAREIGOJIMAI BET KOKIO POBŪDŽIO ŽALĄ (NET JEI TOKIA ŽALA BUVO ŽINOMA AR GALĖJO BŪTI ŽINOMA TARKETT),GALINČIĄ IŠKILTI IŠ JŪSŲ NAUDOJIMOSI, AR PRIEŠINGAI, NEGALĖJIMO NAUDOTIS INTERNETO SVETAINE ARBA JOS TURINIU PAREMTAS GARANTIJA, KONTRAKTAIS IR KITOMIS JURIDINĖMIS TEORIJOMIS.

VISA MEDŽIAGA, KURI YRA ATSISIUNČIAMA ARBA GAUTA BET KOKIU KITU BŪDU NAUDOJANTIS TINKLAPIU YRA JŪSŲ PAČIŲ RIZIKA. "Tarkett" neprisiima jokios atsakomybės už bet kokią žalą ar virusus, kurie gali turėti įtakos jūsų kompiuterio įrangai ar kitam turtui dėl savo prieigos prie naudojimosi ar parsisiuntimo iš interneto svetainės arba, bet kurios kitos, neteisėtos įsibrovimo ar intervencijos į IT sistemas. "Tarkett" pasilieka teisę sustabdyti arba nutraukti bet kurias arba visas svetainėje esančias funkcijas. "Tarkett" neprisiima jokių teisių ar atsakomybės už bet kokią sustabdymo ar nutraukimo rezultatą, bet kuriuos arba visus svetainėje atsiradusius veiksmus ar neveikimą dėl "Tarkett" ar bet kurios trečiosios šalies funkcijų.

Vartotojo pareiškimai

"Tarkett" mielai laukia Jūsų komentarų dėl svetainės ir produktų. Tačiau, jūs patvirtinate, kad jei Jūs siunčiate mums kūrybinius pasiūlymus, idėjas, pastabas, piešinius, sąvokas, išradimus ar kitą informaciją (apibendrinant, "informacijas"), ši informacija turi būti laikoma ir lieka 'Tarkett' turtu. Apskritai, bet koks bendravimas interneto svetainės pagalba arba informacijos perdavimas internetu, "Tarkett" laikomas ir bus traktuojamas kaip nekonfidencialus. Gereraliai internetiniai puslapiai suteikia galimybę bendrauti, kuri bus saugoma, kaip "Tarkett" konfidenciali informacija, šis faktas bus aiškiai pateiktas tuose puslapiuose. Be apribojimų į tai, kad bet kokia informacija, jos pateikimas yra "Tarkett", jums priskirtos "Tarkett" ir "Tarkett" išimtinai priklausančios visos teisės, visa informacija ir pobūdis visame pasaulyje ir turi teisę be apribojimų panaudoti informaciją bet kuriuo tikslu, komerciniai ar kitais tikslais, be kompensacijos Jums.

Kaip iš šios svetainės vartotojas, Jūs esate atsakingas už savo ryšių ir atsako už jų komandiravimo pasekmes. Pateikdami Informacija, jūs garantuojate, kad jūs savo materialinę / turinį, teigė ji nėra konfidenciali, komercinė paslaptis ir įžeidžiantys Tai Tarkett "naudojimas nepažeidžia bet kurios trečiosios šalies teises.

"Tarkett" pasilieka teisę išsiųsti vartotojams ir užkirsti kelią jų prieigai prie šios svetainės, jei pažeidė šias sąlygas arba įstatymus ir pasilieka teisę pašalinti bet kokius pranešimus iš svetainės.

Įvairūs

  • Naudojimo sąlygos apima visą sutartį tarp "Tarkett ir Jūsų, susijusios su prieigos ir naudojimusi svetaine ir jos turiniu. Kitos sąlygos ir terminai sukurti "Tarkett" ir reglamentuojantys santykius su Jumis, ypač susijusius su bet kokiu produktų pirkimu, turi viršenybę prieš Naudojimo sąlygas.
  • Jeigu koks nors atidėjimas yra nustatytas ir įgalintas įstatymu ar teismu, turinčiu jurisdikciją, kompetencijos trūkumas neturi įtakos likusioms nuostatoms šiose Naudojimo sąlygose, kurios lieka galioti visa apimtimi.
  • Šioje svetainėje taikytini įstatymai yra Lietuvos įstatymai.
  • Jei turite kokių klausimų ar komentarų apie šias Naudojimo sąlygos, susisiekite su mumis:
    dataprivacy.lt[@]tarkett.com.

Autorinių teisių nuotraukos:

© Getty Images © Corbis