Pasirinkite savo šalįPasirinkite savo šalį
Lietuva - Namams

Geresnė vidaus patalpų oro kokybė - Tarkett įsipareigojimai dėl *LOJ emisijos

Šiuo metu visų „Tarkett“ gaminamų grindų dangų LOJ emisijos yra mažesnės kaip 100 μg/m3 (bendras LOJ praėjus 28 dienoms) ir tai prisideda prie geresnės oro kokybės patalpose. Dėl šios priežasties „Tarkett“ yra mažų LOJ emisijų pramonės etalonas, nes jos dangų LOJ emisijos dešimt kartų mažesnės, nei numato dabartiniai Europos standartai. Mūsų atsidavimas geresnei oro kokybei pastatuose ir namuose yra pagrindinė mūsų naujosios Apgalvoto pasirinkimo etiketės dalis. Joje pateikiama informacija apie mūsų gaminių sudėtį ir kaip tai prisideda prie tvaraus vystymosi, kad klientai galėtų patys apgalvotai pasirinkti.

*LOJ – lakieji organiniai junginiai.
Tvarumui skirtas mūsų puslapis